Standardele de accesibilitate pentru website-uri guvernamentale UE – obligatorii din 2020

Standardele pentru website-uri guvernamentale UE în materie de accesibilitate devin obligatorii din septembrie 2020

 

Standarde website accesibilitate

Standarde website accesibilitate

În țările UE, site-urile din sectorul public/guvernamental trebuie să respecte standarde stricte în materie de accesibilitate. Standardele vizează asigurarea unei accesibilități sporite pe baza unor cerințe comune privind accesibilitatea. Site-urile accesibile le oferă tuturor utilizatorilor acces egal la informațiile și funcționalitățile lor. În plus, conținutul lor ar trebui să fie compatibil cu toate browserele, dispozitivele, software-urile și tehnologiile de asistare (ca de exemplu cititoarele de ecran).

Normele UE privind accesibilitatea nu vizează site-urile sau aplicațiile mobile deținute de organismele publice de radiodifuziune și transmisiunile audiovizuale în direct. În unele țări din UE, normele nu se aplică nici în cazul școlilor, grădinițelor și creșelor.

Standardele UE în materie de accesibilitate oferă acces la site-urile guvernamentale pentru toți utilizatorii

În practică, site-urile din sectorul public din UE pe care le vizitați ar trebui să respecte anumite cerințe în materie de accesibilitate, printre care:

  • existența unei declarații clare cu privire la accesibilitate;
  • utilizarea textului alternativ pentru conținutul non-text, precum imaginile și materialele video;
  • utilizarea subtitrării pentru conținutul audiovizual preînregistrat;
  • garantarea faptului că structura conținutului este corectă și că acesta utilizează în mod clar elementele indicate (de ex., titlurile și linkurile) – în acest fel vă este mai ușor dacă trebuie să utilizați o tehnologie de asistare, cum ar fi un cititor de ecran;
  • utilizarea de linkuri, titluri și etichete descriptive și ușor de înțeles;
  • asigurarea navigării pe pagină doar cu ajutorul tastaturii;
  • posibilitatea de a revizui și corecta formularele înainte de a le trimite
  • marcarea clară și explicarea eventualelor erori pe care le-ați făcut la completarea unui formular.

Conținutul site-urilor web și al aplicațiilor mobile include atât informații sub formă de text, cât și informații sub alte forme, documente și formulare care pot fi descărcate, precum și interacțiunea bidirecțională, de exemplu prelucrarea formularelor digitale și efectuarea proceselor de autentificare, identificare și plată. Cerințele privind accesibilitatea prevăzute în prezenta directivă sunt destinate a fi neutre din punct de vedere tehnologic. Acestea descriu ceea ce trebuie realizat, astfel încât utilizatorul să poată percepe, opera, interpreta și înțelege un site web, o aplicație mobilă și conținutul conex.

Directiva privind accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile ale organismelor din sectorul public a fost adoptată în 2016. Unele site-uri din sectorul public/guvernamental aplică deja aceste standarde. Până la data de 23 septembrie 2020 toate site-urile din sectorul public trebuie să îndeplinească aceste standarde. Pentru aplicațiile mobile din sectorul public, data-limită pentru îndeplinirea standardelor UE în materie de accesibilitate este 23 iunie 2021.

Organismele din sectorul public ar trebui să beneficieze de pe urma unei furnizări mai puțin costisitoare a produselor și serviciilor legate de accesibilitatea site-urilor web.

Mai multe informații despre standardele internaționale în materie de accesibilitate a site-urilor web sunt furnizate de W3C (inițiativa privind accesibilitatea site-urilor web).

Documentul directivă poate consultat aici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L2102

 

Meniu