Agenție digitală creație, web design, marketing online, implementăm și administrăm platforme web profesionale
Agenția digitală Web Activ

Ce trebuie să știți despre etapele dezvoltării unui proiect web

Un proiect Web Activ reprezintă un efort întreprins de echipa noastră pentru a crea un produs software sau serviciu unic; chiar dacă unele proiecte realizate de noi par sau sunt similare, ele diferă prin parametrii, funcții sau design astfel încât în final, toate proiectele sunt diferite.

Managementul nostru de proiect constă în aplicarea unor cunoştinţe, aptitudini şi tehnici pentru activităţile proiectului cu scopul de a satisface sau depăşi nevoile şi aşteptările clientului.

În managementul de proiect agregăm cunoştinţe din domeniul financiar, contabilitate, vânzări, marketing, producţie, cercetare şi dezvoltare, planificare strategică şi operaţională, caracteristicile organizaţiilor, resurse umane, administraţie, gestionarea relaţiilor de muncă, motivare şi alte competenţe interpersonale.

În procesul de management de proiect realizăm strategii, planuri, producem idei şi folosim un mod de gândire şi de conducere cu un impact pozitiv asupra proiectului pe ansamblu.

Proces creare site sau magazin virtual
 

 

Etapa 1. Înțelegerea proiectului (stabilirea cerințelor și definirea obiectivelor)

Informații input: cererea și preferințele clientului, brief, chestionar, alte documente narative și descriere.
Obiective:

  • înțelegerea cât mai profundă a proiectului;
  • precizarea elementelor grafice principale – manualul de grafică corporate;
  • identificarea obiectivelor proiectului împreuna cu clientul;
  • alegerea tehnologiilor folosite în proiect;
  • clarificare nivel de integrare cu alte aplicații software;
  • divizarea proiectului în etape;
  • locație implementare proiectul pilot pentru a fi testat;
  • estimare durată de finalizare;
  • propunere plan de întreținere și servicii suport;
  • alte chestiuni specifice de la caz la caz;

Livrabile: un document construit pe specificațiile clientului, cu răspunsuri la punctele anterioare, pentru o înțelegere mai bună a proiectului.

Etapa 2. Bugetul proiectului (evaluarea și stabilirea prețului)

Informații input: înțelegerea proiectului (etapa 1) și metode de colaborare
Obiective:

  • calcularea bugetului necesar proiectului;
  • stabilirea modului în care se va face plata: fix pe proiect, fix pe etapă de livrare, fix pe oră sau o combinație compusă din plată / etapa și cost orar;
  • identificarea locului de execuție: birourilor Web Activ sau la client;
  • identificarea metodelor de colaborare (internă și externă), stabilirea echipelor implicate în proiect, responsabilitatilor si rapoartelor;
  • identificarea altor cheltuieli de proiect – licențe / aplicații și extensii adiționale, găzduire (dacă este necesar);
  • calculare timpul estimat pentru fiecare etapă;

Livrabile: bugetul proiectului calculat pe baza modului de plată și alte cheltuieli identificate, locul de execuție, termenele limită ale proiectului.
Prima etapă de negociere bazată pe raportul de la faza 2 este finalizată cu un contract inițial pentru demararea proiectului.

Etapa 3. Inițierea proiectului

Informații input: înțelegerea și bugetul proiectului
Obiective:

  • inițierea proiectului
  • stabilirea structurii proiectului
   • împărțirea în activități / subproiecte / definirea modulelor
   • stabilirea etapelor proiectului și iterațiile principale asociate (ex grafică)
  • conceperea infrastructurii tehnologice – dezvoltarea mediului de lucru – work frame-uri, găzduire, soluții colaborative (cloud);
  • identificarea standardelor și procedurilor, scenarii de testare.

Livrabile: mediul de dezvoltare, standarde și proceduri, echipe și resurse proiect.

Etapa 4. Dezvoltarea proiectului

Informații input: înțelegerea proiectului și inițierea proiectului
Obiective:

  • (dacă este cazul) creare grafică / alegere și achiziție temă de design / UI / UX / implementare și personalizare grafică (în funcție de bugetul agreat) – observații client interfețe – iterații pentru design; acceptare design;
  • dezvoltarea proiectului – programare sau implementare cod aplicație / site.
  • majoritatea acestor etape nu sunt vizibile clientului (dacă este acceptată plata pe oră, toate acestea sunt însă deschise spre analiză);

Livrabile:

 • (design integrat și) codul proiectului/sursele, documentația tehnică (dacă este cazul)
 • Analiza internă:
 • planul detaliat de implementare a proiectului, incluzand versiunile alpha și beta / proiectul pilot;
 • identificarea metodelor pentru fiecare activitate/sarcină (analiză, puncte tehnice, livrări așteptate);
 • construcția bazelor de date, dezvoltarea codului și implementarea sa;
 • testarea și revizuirea codului / surselor.

Etapa 5. Implementarea proiectului pilot (beta)

Informații input: rezultatele de la etapa anterioară.
Obiective:

  • (dacă este cazul) introducerea inițială de conținut (pagini, text, multimedia, fișiere atașate);
  • testarea proiectului în împrejurări reale de utilizare;

Livrabile: proiectul pilot
Proiectul este implementat pe serverul de dezvoltare în varianta pre-release sau release pentru testarea funcționării și rezolvarea problemelor de funcționare (repararea bugurilor) și a micilor modificări de grafică. Identificăm și adresăm problemele din timp, înainte de a afecta calitatea soluției finale.

Etapa 6. Livrarea proiectului

Informații input: rezultatele de la etapa 4 și 5
Obiective: finalizarea proiectului;
Livrabile:

 • versiunea finală a proiectului, a documentelor de specificații și a documentației (dacă acestea fac parte din contract);
 • ultimele livrări ale proiectului final și implementarea pe serverul de producție;
 • manualul utilizatorului și training utilizatori / administrator (la cerere sau dacă este inclus în buget).

Etapa 7. Întreținerea aplicației (sau a site-ului) – mentenanță, administrare și suport

Acest pas se poate aplică doar dacă planul de întreținere a fost inclus în contract și în buget.

Serviciile noastre mențin aplicațiile critice în stare de funcționare la parametrii optimi, mereu în concordanță cu necesitățile companiei și adaptate cerințelor de business aflate în continuă schimbare.

Observații IMPORTANTE!

 • În cazul proiectelor de mici dimensiuni și bugete sub 5.000 euro (echivalentul unui om*luna), se pot restrânge și contrage etape iar estimarea bugetului poate include folosirea unor elemente gata construite (teme, aplicații, etc); efortul de implementare apreciat ia în calcul experiența din proiecte anterioare și un număr rezonabil de (1-2) iterații pe grafică și funcționalitati minore. Putem lucra circular, cu etape de iterații nelimitate și reveniri asupra unor etape anterioare, doar în condițiile tarifării orare. Nu există iterații nelimitate în cazul proiectelor cu buget fix!
 • Sunt incluse în prețul ofertat /contractat maxim două sesiuni de iterații pe etapă de dezvoltare iar iterațiile suplimentare față de cele două incluse se tarifează la prețul orar standard. Este posibil să decidem să nu facturăm iterațiile suplimentare dar această decizie este la latitudinea noastră și constituie o bonificație, nu un drept contractual al Clientului.
 • Chiar și în acest condiții, bugetul fix propus și acceptat de către client este asociat cu întelegerea noastră și livrarea unei aplicații / web site care acoperă cerințele inițiale a proiectului.
 • Vom urma permanent normele de bune practici, standardele de performanță curente și politica noastră de lucru.
 • Stabilirea unui buget acceptat cât mai clar depinde de nivelul de detalii furnizat în proiectul de specificații. Dacă nu aveți un proiect de specificații, putem să-l facem noi însă acesta va reprezenta un cost adițional la proiect.

Managementul de proiect este extrem de important în desfășurarea unui proiect, putând face diferența între un succes deplin și un eșec. În aceste condiții, costul unui management de proiect eficient pornește de la 10 % se poate ridica pana la 30 % din valoarea proiectului.

Evaluăm disponibilitatea resurselor, bugetul alocat și restricțiile de timp împreuna cu clientul. Buna planificare a lucrurilor încă de la început poate economisi resurse și luni întregi de efort.