Finanțare pentru digitalizarea IMM de până la 100.000 euro

Microîntrepriderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România vor putea accesa în curând fonduri europene nerambursabile 30.000-100.000 de euro pentru achiziția de calculatoare, alte echipamente și servicii pentru digitalizare, inclusiv dacă activează în alte domenii decât cel al tehnologiei informației și comunicațiilor (IT&C). Condițiile de obținere a Fondurilor europene sunt cuprinse în proiectul de Ghid al solicitantului și schema de minimis. Linia de finanțare de 100 de milioane de euro face parte din Programul pentru digitalizarea IMM-urilor.

Obiectivul programului este creșterea competitivității IMM-urilor din România, iar acesta va fi atins prin două tipuri de acțiuni:

 • dezvoltarea unor aplicații inovative din domeniul IT&C, care să asigure trecerea de la producția prin externalizare (outsourcing) la dezvoltarea bazată pe inovare – beneficiarii finali sunt IMM-urile care activează în domeniul IT&C;
 • acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea IMM-urilor – beneficiarii finali sunt IMM-urile care au obiect de activitate altul decât IT&C.

Activitățile eligibile pentru finanțare sunt specifice fiecărei categorii de întreprindere în parte, după cum urmează:

 • pentru firmele care activează în domeniul IT&C: achiționarea de echipamente eficiente, instalarea și configurarea acestora, achiziționarea de aplicații, achiziționarea de soluții de semnătură electronică, inclusiv resurse de stocare si procesare, activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele achiziționate etc.
 • pentru întreprinderile care nu au ca obiect principal de activitate IT&C: achiziționarea unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția unui domeniu .ro și găzduirea pe server, trecerea arhivelor din analog în digital, soluții IT pentru comerțul electronic, etc.

Cheltuielile eligibile pentru finanțare includ:

 • Cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin aplicația de proiect;
 • Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea aplicației de proiect;
 • Cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării aplicației de proiect, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 • Cheltuieli aferente achiziționării/realizării unui website de prezentare a companiei;
 • Cheltuieli aferente închirierii unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;
 • Cheltuieli aferente închirierii soluției de semnătură electronică;
 • Cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
 • Cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
 • Cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii aplicației de proiect propusă spre finanțare și/sau managementul aplicației de proiect (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării aplicației de proiect);
 • Cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și cel care va asigura mentenanța;
 • Cheltuieli de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale în domeniul financiar-contabil) și tehnică (din perspectiva corespondenței rezultatului aplicației de proiect cu aplicația de finanțare și obiectivele POC).

Din bugetul de o sută de milioane de euro vor putea fi finanțate 1.000 de firme la valoarea maximă a subvenției (100.000 euro). Dacă se vor cere și acorda subvenții mai mici, mai multe firme vor avea acces la finanțare.

Important: Un IMM beneficiar va suporta minimum 10% din cheltuielile eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile din investiția sa. Cei 30.000-100.000 euro acordați acoperă 90% din cheltuielile eligibile.

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) vor depune (la Agențiile de Dezvoltare Regională – ADR-uri) proiectele, în sesiunile (apelurile) regionale. IMM-urile care vor cere bani de la stat vor trebui să aibă sediul social și să implementeze proiectele în regiunea de dezvoltare în care aplică pentru finanțare. Acestea vor avea nouă luni la dispoziție pentru a implementa proiectele pentru care cer bani, iar plățile se vor face cel târziu până la sfârșitul anului 2023. Fiecare ADR va selecta cel puțin 120 de IMM-uri ce doresc finanțare pentru achiziționarea de echipamente si servicii IT&C, necesare digitalizării activității curente. IMM-urile vor avea la dispoziție o perioadă de implementare de maximum 9 luni a proiectelor lor de investiții.

Schema de ajutor de minimis se aplică până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis.

Programul pentru digitalizarea IMM cuprinde 2 tipuri de finanțare: fondurile pentru IMM-urile non-IT care vor să se digitalizeze și, separat, fondurile pentru IMM-urile IT care au nevoie de bani să dezvolte tehnologii inovatoare.

Programul național de digitalizare a IMM-urilor a fost inițializat în august 2020 și face parte din Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 având alocată suma de 150 de milioane de euro, iar implementarea se va face până la data de 31 decembrie 2023.

Noi la Web Activ, implementăm platforme digitale profesionale dezvoltate și găzduite de Webcon / Encorsa, Google, Hubspot, Zoho, Freshworks sau Bitrix24. Putem să vă ajutăm să vă eficientizați procesele de afaceri digitizând și implementând procese digitale în compania dvs. Alături de consultanți cu experiența, ajutăm companiile sa acceseze fonduri europene nerambursabile pentru proiecte (sau componente) din zona IT. Pentru a obține mai multe detalii folosiți formularul de contact rapid.

Meniu