Consultanță fonduri europene nerambursabile pentru IT

Fonduri Europene IT pentru IMM

Alături de consultanți și experți cu experiența, ajutăm companiile sa acceseze fonduri europene nerambursabile pentru proiecte (sau componente) din zona IT incepand cu serviciile de consultanță. Ne implicăm astfel în următoarele zone (fără însă a ne limita la):

 • Informare despre oportunitățile de finanțare nerambursabilă disponibile;
 • Verificare eligibilitate solicitant, eligibilitate proiect și recomandări sau propunerea de soluții;
 • Consultantă în alegerea liniilor de finanțare potrivite afacerii dvs urmată de identificarea soluției de finanțare;
 • Scrierea proiectului, a tuturor anexelor sale și depunerea sa;
 • Pregatirea dosarului și semnarea contractelor de finanțare fonduri nerambursabile ;
 • Asistență în procesul de achizitie bunuri și servicii, punerea în functiune a echipamentelor;
 • Verificarea implementării proiectului în conformitate cu metodologia finanțatorului.
Durează doar 30 de secunde


Managementul aplicației de proiect pentru Fonduri UE nerambursabile

 • Implementare proiecte cu finanțare europeană; lăsăm clientul să se concentreze pe afacerea sa oferind servicii complete de management proiecte Fonduri UE cum ar fi: întocmire dosare de achiziții, caiete de sarcini, supervizare achiziții și licitații, evaluare oferte, realizare cereri de rambursare, asistență la vizitele pe teren ale reprezentanților autorităților finanțatoare.
 • Implementare proiecte în domeniul IT.

Activități eligibile pentru obținerea de finanțări nerambursabile cu fonduri europene.
Activităţile eligibile constau în achiziţionarea de aplicaţii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanţă şi training specializat necesare pentru:

 • Achiziționare de hardware, dispozitive și echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune)
 • Achiziționarea și/sau dezvoltare aplicațiilor software/licențelor necesare, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 • Realizarea unui website de prezentare a companiei
 • Implementarea sau extinderea sistemelor – ERP
 • Implementarea sau extinderea de sisteme pentru relaţii cu clienţii – CRM
 • Închirierea unei soluții de semnătură electronică
 • Achiziția sau dezvoltarea unei soluții IT pentru comerțul electronic
 • Implementarea de soluţii software pentru design şi/sau producţie, pentru îmbunătățirea managementului ciclului de viaţă al produselor;
 • Implementarea sistemelor informatice de analiză economică şi suport decizional (business intelligence systems) şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerii.

Avantajele colaborării cu noi:

 • echipa cu experientă de peste 10 ani în accesarea fondurilor nerambursabile – fonduri UE pentru IMM;
 • abordarea noastra garantează eligibilitatea proiectelor; nu ne implicăm dacă exista incertitudini;
 • vă punem la dispoziție întreaga documentație necesară pentru solicitarea finanțării, obținerea autorizațiilor și avizelor necesare și implementarea proiectului;
 • asigurăm asistență pe perioada de implementare și monitorizare a proiectului.

Vă rugăm sa ne contactati pentru finanțare în cadrul uneia din zonele noastre de competență IT (fonduri europene P.O.C. 2014 – 2020, schema de minimis pentru IMMStart Up Nation, Programul național de digitalizare a IMM-urilor).

Meniu